Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
 
 
 
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ Tổ chức The Compassion Flower (TCF/Hoa Kỳ)
Ngày cập nhật 26/08/2020
Tại buổi trao tặng

Ngày 17 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2101/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án do Tổ chức The Compassion Flower (TCF/Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Sở Ngoại vụ.

 

Theo đó, 690 suất quà với tổng giá trị 142.400.000 đồng do Tổ chức The Compassion Flower (TCF/Hoa Kỳ) tài trợ được trao cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên địa bàn gồm:phường Phú Nhuận (thành phố Huế); xã Phong Bình, xã Điền Hải (huyện Phong Điền); xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy); xã Giang Hải (huyện Phú Lộc); xã Phú An, xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang).

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao trách nhiệm cho Sở Ngoại vụ tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ từ Tổ chức The Compassion Flower (TCF/Hoa Kỳ) đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và theo đúng quy định hiện hành của nhà nước; và phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán vào ngân sách đối với khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị theo quy định.

 

Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.957.862
Truy cập hiện tại 810