Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
 
 
 
Điều chỉnh thông tin kêu gọi đầu tư dự án Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 19/08/2020
Vị trí khu đất nghiên cứu (khoảng 40ha)

Ngày 03/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thông tin kêu gọi đầu tư dự án Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc đã ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2019 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh quy mô diện tích;

- Bổ sung phần hiện trạng và nội dung về khái toán chi phí thuê đất sơ bộ, chi phí bồi thường, GPMB;

- Điều chỉnh một số tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư;

- Cập nhật các nội dung liên quan vấn đề quy hoạch;

- Bổ sung nội dung về các ưu đãi đầu tư đối với dự án.

(Phụ lục danh mục và thông tin chi tiết điều chỉnh dự án Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc đính kèm Quyết định này).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2018, định hướng đến năm 2020, Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020 và các Quyết định điều chỉnh có liên quan không trái với nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.957.862
Truy cập hiện tại 750