Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
 
 
 
Điều chỉnh thông tin dự án kêu gọi đầu tư đối với dự án tại khu đất 121 Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế
Ngày cập nhật 19/08/2020
Vị trí khu đất kêu gọi đầu tư (khoảng 2.189 m2)

Ngày 20/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1762/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thông tin kêu gọi đầu tư dự án tại khu đất 121 Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1335/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 08/6/2020, cụ thể như sau:

Diện tích khu đất: Theo bản vẽ hiện trạng khu đất và phương án bố trí bến thuyền bao gồm 02 phần trên mặt đất và trên mặt nước, cụ thể như sau:

Diện tích trên mặt đất: khoảng 2.189 m2; trong đó:

+ Diện tích đất dự kiến xây dựng khách sạn, trung tâm tổ chức sự kiện, khu thương mại, dịch vụ kết hợp khu hậu cần thuyền du lịch (Khu A): khoảng 1.627,8 m2;

+ Diện tích nằm trong lộ giới đường Nguyễn Sinh Cung (Khu B): khoảng 98,5 m2;

+ Diện tích quy hoạch đường ven sông Hương (Khu C): khoảng 329,9 m2;

+ Diện tích đất còn lại ven sông Hương (Khu D): khoảng 132,8 m2;

- Diện tích trên mặt nước dự kiến xây dựng cầu tàu, bến thuyền du lịch nội bộ (Khu E): khoảng 224,1 m2.

- Ghi chú: diện tích tính đấu giá quyền thuê đất, mặt nước thực hiện đầu tư dự án bao gồm phần diện tích Khu A và Khu E.

 (Phụ lục danh mục và thông tin dự án kêu gọi đầu tư đính kèm).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2018, định hướng đến năm 2020 và các Quyết định bổ sung danh mục không trái với nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.957.862
Truy cập hiện tại 427