Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
 
 
Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2020
Ngày cập nhật 30/07/2020
Dự án xoá nhà tạm do BVN-Pháp tài trợ tại xã Hồng Kim, huyện A Lưới (ảnh minh hoạ)

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Ngoại vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt tiếp nhận 16 khoản viện trợ dự án và phi dự án từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, với tổng vốn cam kết viện trợ 11,544,740,000 đồng.

Các khoản viện trợ trên chủ yếu được triển khai nhằm góp phần trong công tác hỗ trợ các lĩnh vực giáo dục-đào tạo; giải quyết các vấn đề xã hội; Y tế; Tài nguyên-môi trường; Phát triển kinh tế-xã hội.

Theo thống kê, hiện tỉnh Thừa Thiên Huế có 68 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký hoạt động tại địa bàn tỉnh và 17 tổ chức PCPNN có địa chỉ liên lạc tại Huế để phối hợp với các đối tác địa phương triển khai các dự án bao gồm các hoạt động nhân đạo được thực hiện từ các khoản viện trợ đã được tiếp nhận nêu trên./.

Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.574.341
Truy cập hiện tại 3.481