Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
 
 
 
Bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, định hướng đến năm 2025 và công bố thông tin dự án Khu dân cư TĐC2 (gồm 10 lô đất) thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương
Ngày cập nhật 16/07/2020

Ngày 30/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1566/QĐ-UBND về việc phê duyệt ban hành bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, định hướng đến năm 2025 và công bố thông tin dự án Khu dân cư TĐC2 (gồm 10 lô đất) thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt ban hành bổ sung dự án Dự án Khu dân cư TĐC2 (gồm 10 lô đất) thuộc khu A được thực hiện nhằm các mục tiêu sau:

- Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng nguồn thu ngân sách cũng như đảm bảo mỹ quan đô thị trục đường Hoàng Quốc Việt nối dài.

- Thực hiện từng bước hình thành khu đô thị mới kiểu mẫu hiện đại trên nguyên tắc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng phần thô theo thiết kế mẫu nhà để bán (Phụ lục danh mục và thông tin dự án công bố, kêu gọi đầu tư đính kèm).

                             Vị trí khu đất dự án (khoảng 1.530,9 m2)

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2018, định hướng đến năm 2020 và các Quyết định bổ sung danh mục không trái với nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.957.862
Truy cập hiện tại 825