Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Bổ sung, công bố thông tin dự án thuộc Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
Ngày cập nhật 19/02/2020

Ngày 06/02/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND về việc việc phê duyệt bổ sung, công bố thông tin dự án thuộc Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt bổ sung, công bố thông tin dự án Khu đô thị phía Nam sông Như Ý thuộc Khu E – Khu đô thị mới An Vân Dương vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Chi tiết nội dung dự án kêu gọi đầu tư xin xem thông tin đính kèm./.

 

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.466.736
Truy cập hiện tại 218