Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tiếp nhận Dự án hỗ trợ giảm thiểu tai nạn đuối nước và bảo vệ môi trưởng ở trẻ em.
Ngày cập nhật 18/02/2020

Ngày 11 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 413/QĐ-UBNDvề việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợdự án không hoàn lại “Nâng cao năng lực về việc giảm thiểu tai nạn đuối nước và bảo vệ môi trường ở trẻ em” do bà Đoàn Thu Lê (quốc tịch Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Quỹ nâng cao nâng cao năng lực cộng đồng (FCE).

 

Dự án có vốn viện trợ không hoàn lại 60.000 USD (Sáu mươi nghìn đô la Mỹ) tương đương 1.389.300.000 đồng, được thực hiện trong thời gian 02 năm (2020 – 2021) nhằm thực hiện các hoạt động: Tổ chức các lớp phổ cập bơi cho trẻ em để giảm thiểu tai nạn đuối nước; hoàn thiện nhà vệ sinh cho các trường học; và tặng áo ấm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện Phong Điền và A Lưới. Mục tiêu dự án nhằm giúp giảm thiểu thiệt hại về nhân mạng của trẻ em do mưa lũ hoặc rủi ro khi tiếp xúc với môi trường nước gây ra; cải thiện hiện trạng nhà vệ sinh trong các trường học góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe cho học sinh; mang lại mùa đông ấm áp cho các trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao trách nhiệm choQuỹ nâng cao nâng cao năng lực cộng đồng (FCE)Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện dự án tuân thủ theo các quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước.

 

Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.466.621
Truy cập hiện tại 198