Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tổ chức Caritas Đức (CHLB Đức) hỗ trợ triển khai dự án “Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng của Cơ sở Bảo trợ xã hội Nước Ngọt cho trẻ khuyết tật và người khuyết tật”
Ngày cập nhật 07/10/2019

 Ngày 24 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2332/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng của Cơ sở bảo trợ xã hội Nước Ngọt cho trẻ khuyết tật và người khuyết tật tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Tổ chức Caritas Đức (CHLB Đức) tài trợ.

       

        Theo đó, mục tiêu của dự án nhằm thông qua chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng của Cơ sở bảo trợ xã hội Nước Ngọt, người khuyết tật – bao gồm trẻ em ở tại Cơ sở và người khuyến tật tại cộng đồng – có khả năng hòa nhập cộng đồng về y tế, giáo dục, sinh kế và đời sống xã hội, có nhận thức tốt về quyền của người khuyết tật và có khả năng bảo vệ quyền của mình. Các hoạt động chính của dự án bao gồm: (i) Hỗ trợ các em khuyết tật và người khuyết tật về lĩnh vực y tế, giáo dục, sinh kế, xã hội theo chương trình phục hồi chức năng dự án vào cộng đồng; (ii) Triển khai các khóa tập huấn nâng cao kiến thức cho giáo viên, phụ huynh, cộng tác và người khuyến tật tại cộng đồng. Địa bàn thực hiện dự án tại các xã: Lộc Thủy, Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Tổng vốn dự án là 31.822 EUR (tương đương 841.120.000 đồng). Trong đó vốn viện trợ dưới hình thức không hoàn lại của Tổ chức Caritas Đức là 30.000 EUR (tương đương 795.560.000 đồng). Vốn đối ứng của Cơ sở Bảo trợ xã hội Nước Ngọt là 45.560.000 đồng (tương đương 1.822,4 EUR). Dự án được thực hiện từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2020. Cơ sở Bảo trợ xã hội Nước ngọt sẽ là đơn vị tiếp nhận và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định.

 

Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.434.770
Truy cập hiện tại 2.161