Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
 
Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII
Ngày cập nhật 02/06/2021

Ngày 20 tháng 5 năm 2021, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 08-CV/BCĐ về việc thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII. 

Theo đó, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh gửi các cơ quan, địa phương và đề nghị:

          1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Giải thưỏng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trang thông tin điện tử và hệ thống phát thanh, truyền hình...; động Vìên, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bản tỉnh tham giam;

          2. Hội Nhà báo, Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyên trong các Chi hội; động viên các cơ quan báo chí, xuất bản, các nhà báo, phóng viên, hội viên, văn nghệ sĩ trên địa bản tinh tham gia.

          3. Báo Thừa Thiên Huế chọn ít nhất 05 tác phẩm, Đài Phát thanh và Truyền hình tinh chọn ít nhất 03 tác phẩm gửi tharn dự Giải thưởng.

          4. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiên cứu các quy định trong Thông báo giải thưởng, lựa chọn và gửi tác phẩm dự thi đúng thời hạn (trước ngày 15/7/2021), theo địa chí: Đài Tiếng nói Việt Nam (Ban Thư ký biên tập), số 58 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành phổ Hà Nội.

          Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải thướng toàn quốc về thông tin đổi ngoại lần thứ VII.

          5. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền và nắm bắt tình hình gửi tác phẩm dự thi; báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chi đạo công tác thông tin đổi ngoại tỉnh để tổng họp, báo cáo Ban Thường vụ Tinh úy và Ban Chí đạo công tác thông tin đổi ngoại Trung ương

(Đính kèm Thông báo của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế và Thông báo của Hội đồng giải thưởng – Ban Tuyên giáo TW để tham khảo)

 

Tập tin đính kèm:
PPĐT
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 19.941.633
Truy cập hiện tại 5.802