Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ Quỹ hỗ trợ giáo dục và xã hội tại Việt Nam (VESAF - Hoa Kỳ) ngày 8/9/2021
Ngày cập nhật 20/09/2021
Bồn rửa tay do VESAF tài trợ (Nguồn: tổ chức VESAF)

Ngày 8 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2215/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án do Quỹ hỗ trợ giáo dục và xã hội tại Việt Nam (VESAF - Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Quỹ Những trái tim Huế.

 

Khoản viện trợ bằng tiền trị giá 116.250.000 VNĐ (Một trăm mười sáu triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam chẵn) từ tổ chức VESAF (Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Quỹ Những trái tim Huế để xây dựng 05 bồn rửa tay cho các trường Trung học và Tiểu học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và nâng cao kiến thức cho các em học sinh cũng như giáo viên trong bảo vệ sức khỏe bản thân trước dịch bệnh, trước cộng đồng, góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao trách nhiệm cho Quỹ Những trái tim Huế phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện khoản viện trợ phi dự án và tuân thủ theo các quy định hiện hành.

 

Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 15.831.729
Truy cập hiện tại 2.210