Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
 
 
 
Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại (FORSCE) >> Các Hoạt động của TTDVĐN
           Căn cứ diễn biến tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số 6846/UBND-VH ngày 02 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Công văn số 7099/UBND-VH ngày 09 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; Công điện khẩn số 09/CĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; Thông báo Kết luận số 333/TB-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh; Thông báo kết luận của Đ/c Giám đốc Sở Ngoại vụ tại buổi họp giao bao của Sở Ngoại vụ vào ngày 17 tháng 8 năm 2020,
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 12.787.329
Truy cập hiện tại 2.081