Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Nghị định 62/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú 2020
Ngày cập nhật 20/07/2021

Ngày 29/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 62/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú 2020.

Theo đó, Nghị định 62/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú về:

 

- Nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động trên tàu thuyền hoặc phương tiện khác có khả năng di chuyển.

- Nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú.

- Các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân.

- Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú.

- Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký tạm trú.

- Xây dựng, quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu về cư trú, thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu từ Cơ sở dữ liệu về cư trú cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nghị định 62/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 và thay thế Nghị định 31/2014/NĐ-CP.

 

Nguồn: http://cand.com.vn/

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 16.119.062
Truy cập hiện tại 71