Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
Ngày cập nhật 24/02/2021

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 18/6/2020 với một số điểm đáng chý ý như sau:

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (gọi tắt là PPP) là phương thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp tác có thời hạn giữa Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP nhằm thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia dự án PPP.
 
Các lĩnh vực cho phép được đầu tư theo phương thức PPP bao gồm:
 
+ Giao thông vận tải (1);
 
+ Lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định tại Luật điện lực (2);
 
+ Thủy lợi; cung cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải (3);
 
+ Y tế; giáo dục - đào tạo (4);
 
+ Hạ tầng công nghệ thông tin (5).
 
Cụ thể quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP đối với từng lĩnh vực:
 
- Không thấp hơn 200 tỷ đồng với các lĩnh vực (1), (2), (3), (5).
 
Trường hợp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư thì không thấp hơn 100 tỷ đồng.
 
- Không thấp hơn 100 tỷ đồng với lĩnh vực: Y tế; giáo dục - đào tạo.
 
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
 
Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 16.119.622
Truy cập hiện tại 246