Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Nghị định số 52/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đặc xá
Ngày cập nhật 27/09/2019
Nghị định số 52/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đặc xá có hiệu lực thi hành 
 từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 thay thế cho Nghị định số 76/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đặc xá năm 2007 (hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành).

Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm thực hiện nhiệm vụ Chính phủ được giao quy định chi tiết một số điều Luật đặc xá, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 03 chương, 10 điều, quy định chi tiết Điều 11, Điều 19, khoản 1 Điều 21 của Luật đặc xá, cụ thể:

(1) Thực hiện Quyết định về đặc xá;

(2) Các điều kiện của người được đề nghị đặc xá;

(3) Hồ sơ đề nghị đặc xá;

(4) Thực hiện Quyết định đặc xá đối với người nước ngoài;

(5) Trình tự, thủ tục lập hồ sơ, danh sách người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá;

(6) Thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá;

(7) Điều khoản thi hành.

Nghị định này áp dụng đối với:

(1) Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù;

(2) Cơ quan, tổ chức, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; người nước ngoài cư trú ở Việt Nam, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có liên quan đến hoạt động đặc xá.

Vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.171.452
Truy cập hiện tại 2.057