Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tuyên truyền chính sách và pháp luật >> Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật
Ngày 20/11/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/NĐ-CP quy định về chính sách tinh giản biên chế, gồm các đối tượng sau:
Ngày 17/4/2015, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ-TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội nghũ cán bộ công chức, viên chức, trong đó, đề ra...
Ngày 28/6/2015 Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức...
Thực hiện Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 ngày 13/7/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự...
Ngày 18/6/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2015/NĐ/CP quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư...
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu 70 năm ngành Ngoại giao Việt Nam” do Bộ Ngoại giao phát động, Sở Ngoại vụ xin thông báo cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, thành...
Từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 sẽ có 10 Luật bắt đầu hiệu lực thi hành gồm: Luật Nhà ở; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 30/6/2015 triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/ NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh...
Xem tin theo ngày  
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 16.119.238
Truy cập hiện tại 121