Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tuyên truyền chính sách và pháp luật >> Phổ biến pháp luật chuyên ngành
Ngày 20/11/2014, Luật Hộ tịch đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua. Luật này có hiệu lực thi hành...
Ngày 20/11/2014, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ Tám, gồm 09 Chương, 125 Điều, quy định chế độ,...

 Ngày 21/11/2014 Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2015 thay thế Nghị định số 32/2005/NĐ-CP.

Xem tin theo ngày  
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 16.119.081
Truy cập hiện tại 70