Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Vì sao trong lịch sử thường xảy ra tranh chấp ngôi thứ ngoại giao?
Ngày cập nhật 20/08/2020

Ngôi thứ ngoại giao ra đời cùng với sự hình thành các quốc gia và có sự bang giao giữa các quốc gia đó. Trong đó nhiều thế kỷ, ngôi thứ là vấn đề đã đưa đến nhiều sự tranh chấp, làm tốn nhiều giấy mực và có trường hợp đổ máu.

 

Trong thực tế, có rất nhiều khó khăn để đi đến việc thống nhất một quy định ngôi thứ, vì mỗi quốc gia đều có những kỳ vọng, nhất là thời gian trước đây quan hệ giữa các quốc gia là quan hệ không bình đẳng.

Ở châu Á, vua chúa phong kiến Trung Hoa tự đặt cho mình là Thiên tử và xưng là Hoàng đế, còn các nước nhỏ là chư hầu vua chỉ được xưng Vương. Chính vì vậy, vua chúa Trung Quốc đòi hỏi các nước nhỏ đón tiếp sứ thần của mình với những nghi lễ rất cao, các sứ thần rất ngạo mạn, và ngược lại khi Triều đình Trung Quốc đón tiếp sứ thần của các nước nhỏ, nước chư hầu, thậm chí còn tìm cách hạ nhục.

Ở châu Âu, có thời kỳ ảnh hưởng của thần quyền và giáo hội rất mạnh, việc đặt ngôi thứ cho các nước do Giáo hoàng quyết định. Nhưng cũng có thời kỳ thực lực là yếu tố quyết định ngôi thứ. Ngôi thứ và địa vị của quốc gia như thế nào thì ngôi thứ và địa vị của người đại diện của quốc gia đó ở nước ngoài là như vậy. Đã có giai đoạn trong lịch sử sứ thần Pháp ở tất cả các triều đình nước ngoài đều đứng trước sứ thần các nước khác, vì lúc đó Pháp là nước mạnh nhất.

Từ 1814 -1821 đã có 5 Hội nghị quốc tế để thảo luận về vấn đề ngôi thứ giữa các quốc gia, nhưng đều không đi đến nhất trí, vì các quốc gia đưa ra những cơ sở khác nhau để đòi ưu tiên trong vấn đề ngôi thứ như niên hiệu triều đại, hình thức quốc gia, tước hiệu người đứng đầu, dân số,ngày tuyên bố độc lập, trình độ văn minh… Các nhà thương thuyết đành tạm gác vấn đề ngôi thứ quốc gia, ngôi thứ của vua chúa và tập trung vào việc thảo luận vấn đề ngôi thứ ngoại giao giữa các đại diện ngoại giao – đại diện cho quốc gia ở nước ngoài. Bản thân vấn đề ngôi thứ của các dại diện ngoại giao trong nhiều thế kỷ đã đưa đến nhiều cuộc tranh cãi vì vị đại diện nào cũng cho mình có quyền đòi hỏi được dành chỗ trang trọng hơn trong các buổi lễ chính thức của nước sở tại.

Báo Thế giới và Việt Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.602.288
Truy cập hiện tại 7.716