Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tổ chức SCI tài trợ hơn 1,5 tỷ đồng nhằm xây dựng và số hóa tài liệu truyền thông giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu cho trẻ em
Ngày cập nhật 06/05/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 979/QĐ-UBND đề ngày 21 tháng 4 năm 2022 về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Xây dựng và số hóa tài liệu truyền thông giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu cho trẻ từ 6-15 tuổi” do tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế (SCI – Vương quốc Anh) tài trợ trị giá 1.556.203.000 VNĐ.

 

Mục tiêu của dự án nhằm giúp cho trẻ em, bao gồm trẻ em khuyến tật, phụ huynh, và giáo viên có cơ hội tiếp cận đến nội dung truyền thông số hóa liên quan đến Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Biến đổi khí hậu một cách bình đẳng, không bị gián đoạn, đồng thời xây dựng nhận thức và sự hứng thú trong học tập kiến thức Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Biến đổi khí hậu.

Theo đó, các kết quả chính của dự án gồm có: Tham vấn trẻ em, phụ huynh, giáo viên về nội dung, hình thức tài liệu sẽ được số hóa tại 06 trường nhằm xác định được nội dung và số bài học sẽ được số hóa; Phát triển và điều chỉnh nội dung tài liệu số hóa về Thiên tai và Thích ứng với biến đổi khí hậu; Hoàn thiện sản phẩm số hóa và phổ biến, chia sẻ đến 06 trường trong phạm vi dự án; Tổ chức 02 cuộc họp để nhân rộng và chia sẻ toàn bộ tài liệu số hóa với quy mô toàn tỉnh.

Quyết định nêu rõ Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan trong quá trình thực hiện dự án và tuân thủ theo các quy định. Thời gian thực hiện dự án trong năm 2022.

Hình ảnh hoạt động của dự án hỗ trợ khẩn cấp do Tổ chức SCI tài trợ triển khai tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào tháng 01/2021

Phòng HTQT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 16.772.610
Truy cập hiện tại 10.517