F:\F_Portal\sngv.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Thúc đẩy thực hiện các quyền của trẻ em dân tộc dễ bị tổn thương tại ba xã miền núi huyện A Lưới
Ngày cập nhật 02/04/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 629/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Thúc đẩy thực hiện các quyền của trẻ em dân tộc dễ bị tổn thương tại ba xã miền núi huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế” do tổ chức Adoptionscentrum (ACS – Thụy Điển) tài trợ với tổng vốn dự án là 974.052.300 (Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi bốn triệu, không trăm năm mươi hai nghìn, ba trăm đồng chẵn)

Với mục tiêu tăng số lượng trẻ em người dân tộc không được gia đình chăm sóc đầy đủ hoặc có nguy cơ bị bỏ rơi được đảm bảo quyền trẻ em tại 03 xã: Hồng Vân, Quảng Nhâm, Hồng Thượng của huyện A Lưới, các kết quả chính của dự án sẽ bao gồm: cải thiện năng lực thiết kế các chương trình và các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao kiến thức về quyền trẻ em và mô hình quyền trẻ em của Phòng Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng đội huyện A Lưới; Cha mẹ người dân tộc (có con từ 16 tuổi trở xuống) có khả năng thực hiện và yêu cầu các bên chịu trách thực hiện các quyền được bảo vệ không bị xâm hại và bạo hành của trẻ em; Trẻ em tại 18 xã của huyện A Lưới tiếp cận các cơ hội nâng cao kiến thức về quyền trẻ em và các kỹ năng để tăng cường thực hiện quyền được bảo vệ không bị xâm hại, bạo hành trong nhà trường.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tiếp nhận và triển khai thực hiện dự án theo quy định. 

nguồn: www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.340.760
Truy cập hiện tại 3.173