F:\F_Portal\sngv.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Quyết định ban hành Quy chế quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 14/01/2022

Ngày 21 tháng 12 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã ký Quyết định số 78/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và thay thế Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Quy chế gồm có 3 Chương, 6 Điều; trong đó điều chỉnh, bổ sung các Văn bản quy phạm pháp luật hoặc đã hết hiệu lực hoặc được thay thế mới; điều chỉnh và bổ sung thêm đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh của Quy chế cũng như các Điều, Mục chưa thực sự hợp lý trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ýcủa các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp cũng như ý kiến góp ý của các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đính kèm bản chụp Quyết định và Quy chế

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Lãnh sự
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.244.331
Truy cập hiện tại 7.066