F:\F_Portal\sngv.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 23/11/2021

Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-UBND về việc công bố  Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó đã công bố kèm theo Quyết định này 04 Danh mục thủ tục hành chính  trong Lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế thuốc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 

 

Danh mục  04 thủ tục hành chính này đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế

(Để nắm quy trình xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Thừa Thiên Huế, xin vui lòng xem file đính kèm Quyết định số 1719/QĐ-UBND và Danh mục 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hội nghị, hội thảo quốc tế)

Tập tin đính kèm:
NTKO
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.244.331
Truy cập hiện tại 7.745