F:\F_Portal\sngv.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và phương hướng hoạt động công tác NVNONN trong thời gian tới
Ngày cập nhật 09/11/2021

Thực hiện Hướng dẫn số 37 - HD/BTGTU ngày 26/10/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kế hoạch số 01-KH/BCSĐ-UBNV Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao ngày 05/10/2021 về quán triệt, tuyên truyền và triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Vào ngày 26/10/2021, Sở Ngoại vụ đã tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận 12 -KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới  tại kỳ họp định kỳ quý IV về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài  với sự tham dự của các kiều bào cùng đại diện các tổ chức, đơn vị hoạt động về công tác kiều bào tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Tại buổi họp, lãnh đạo Sở đã quán triệt các nội dung của Kết luận 12 để các đại biểu định hướng cho việc phát triển công tác này trong thời gian tới, đồng thời thông qua các đại biểu tham dự tuyên truyền rộng rãi đến các kiều bào trong và ngoài nước về nội dung Kết luận 12.

Sở Ngoại vụ đồng thời lồng ghép qua các buổi sinh hoạt, làm việc tại sở đã quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ Sở Ngoại vụ nội dung của Kết luận cũng như phương hướng hoạt động về công tác Việt kiều giai đoạn 2022-2026; đã đăng tải nội dung Kết luận 12 lên trang web của Sở để phối hợp cùng các cơ quan ban ngành trong tỉnh triển khai công tác tuyên truyền (Đính kèm Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 37 – HD/BTGTU ngày 26/10/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kế hoạch số 01-KH/BCSĐ-UBNV Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao) ./.

Một số hình ảnh tại cuộc họp

(Ông Trần Công Phú, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu tại cuộc họp)

(Toàn cảnh cuộc họp)

Tập tin đính kèm:
Nhiên Hương
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.244.331
Truy cập hiện tại 7.745