F:\F_Portal\sngv.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Cập nhật Danh sách các Mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng/Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid của nước ngoài
Ngày cập nhật 24/09/2021

Thực hiện nội dung tại các Công văn số số 2974/LS-PL ngày 6/8/2021, số 3100/LS-PL ngày 13/8/2021, số 3112/LS-PL ngày 14/8/2021, số 3157/LS-PL ngày 17/8/2021, số 3207/LS-PL ngày 19/8/2021, số 3285/LS-PL ngày 24/8/2021 và số 3342/LS-PL ngày 27/8/2021 của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao về việc kiểm tra và công nhận Giấy chứng nhận tiêm chủng, Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 và các giấy tờ tương đương khác của các nước. Theo đó, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đã thống nhất với Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế về giải pháp tạm thời như sau:

           - Nếu mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng, Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 chưa được giới thiệu chính thức cho các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài:

           + Đối với những Giấy chứng nhận tiêm chủng/Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 của nước ngoài đủ điều kiện hợp pháp hóa, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự để người nhập cảnh sử dụng Giấy này ở Việt Nam.

           + Đối với những Giấy chứng nhận tiêm chủng/Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 của nước ngoài không đủ điều kiện hợp pháp hóa (không có chữ ký, con dấu, sử dụng xác thực qua ứng dụng điện tử), các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiến hành xác nhận nội dung trên các giấy tờ này. Sở Ngoại vụ xin gửi mẫu Giấy xác nhận của các Cơ quan đại diện của ta được sử dụng để các cơ quan đối chiếu, sử dụng trong quá trình xem xét rút ngắn thời gian cách ly cho người nhập cảnh đủ điều kiện.

           - Nếu mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng, Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 đã được giới thiệu chính thức qua đường ngoại giao:

           + Cơ quan đại diện thông báo cho người đã được tiêm chủng mang trực tiếp Giấy đó về trong nước, các cơ quan chức năng trong nước sẽ xem xét, đối chiếu với các bản mẫu đã được giới thiệu chính thức.

           Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 1245/SNgV-LS ngày 09/9/2021 về việc cập nhật các mẫu giấy tờ liên quan gửi đến các Sở, ban, ngành liên quan được biết và phối hợp.

           Các Mẫu giấy đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử về công tác lãnh sự theo đường dẫn: https://lanhsuvietnam.gov.vn -> Hệ thống văn bản pháp quy -> Văn bản pháp luật của Việt Nam -> Mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng, Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 của nước ngoài.

           (Đính kèm bảng tổng hợp tên các loại giấy tờ của các nước/vùng lãnh thổ và Mẫu Giấy xác nhận của các Cơ quan đại diện của ta)

 

Tập tin đính kèm:
Kiều Oanh
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.887.020
Truy cập hiện tại 7.172