Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Thông tin đối ngoại về thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư (2)
Ngày cập nhật 16/08/2021

Ngày 12 tháng 6 năm 2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và có bài phát biểu quan trọng “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

 

Thực hiện Công văn số 1251-CV/TTĐN, ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương “Về việc thông tin tuyên truyền bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư” và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Ngoại vụ đăng tải bản dịch của bài phát biểu bằng 03 ngoại ngữ (Anh, Pháp và Trung Quốc) do Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương phối hợp với Bộ Ngoại giao thực hiện trên trang Thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ.

 

Tập tin đính kèm:
PPĐT
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 19.975.678
Truy cập hiện tại 210