Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Góp ý Dự thảo Quyết định xuất cảnh
Ngày cập nhật 14/07/2021

Ngày 01 tháng 3 năm 2021, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 132-QĐ/TU về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong đó có đề mục liên quan đến quy trình theo dõi, quản lý và trình duyệt nhân sự đi nước ngoài. Tại Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, một số văn bản quy phạm pháp luật hoặc đã hết hiệu lực thi hành hoặc được thay thế, bổ sung bởi các văn bản mới.

 

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND hiện hành, Sở Ngoại vụ kính đề nghị Quý cơ quan phối hợp góp ý nội dung Dự thảo Quyết định thay thế (Đính kèm dự thảo Quyết định và Quy chế)

Nội dung góp ý xin gửi về Sở Ngoại vụ (và qua địa chỉ email: ppdthach.sngv@thuathienhue.gov.vn) để tổng hợp. Thời gian: trước ngày 01/8/2021.

Trân trọng./.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Lãnh sự
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 21.156.896
Truy cập hiện tại 6.671