Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Thông tin đối ngoại về thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư
Ngày cập nhật 29/06/2021

Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Bài viết phản ánh cả tầm tư tưởng, lý luận và thực tiễn, gửi đi thông điệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về đối nội và đối ngoại; góp phần củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng, khơi dậy tình cảm, khát vọng, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đầu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

 

Bài viết đã được Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương dịch ra 05 ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Tây Ban Nha).

Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải nội dung bài viết trên trang Thông tin điện tử của Sở theo file được đính kèm.

 

Tập tin đính kèm:
PPĐT
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 21.156.896
Truy cập hiện tại 6.969