Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Góp ý dự thảo Kế hoạch công tác về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2021
Ngày cập nhật 08/01/2021

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới;  Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Sở Ngoại vụ đã dự thảo Kế hoạch công tác về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2021. 

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch, Sở Ngoại vụ trân trọng kính đề nghị quý cơ quan góp ý về nội dung dự thảo Kế hoạch (Nội dung Dự thảo đính kèm)

Nội dung góp ý xin vui lòng gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 và ngoài văn bản giấy kính đề nghị gửi kèm theo bản điện tử qua địa chỉ thư  công vụ sau: ntkoanh.sngv@thuathienhue.gov.vn.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế

Điện thoại: 0234 3845404   Fax: 0234 3833639

Tập tin đính kèm:
NTKO
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 16.774.808
Truy cập hiện tại 693