Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Công văn số 6642/UBND-VH ngày 28/7/2020)
Ngày cập nhật 28/07/2020

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID 19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn, ngày 28/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 6642/UBND-VH) về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp  phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai các nội dung tại Thông báo khẩn số 16 của Bộ Y tế và Công văn số 6568/UBND-VH, ngày 26/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại các đơn vị trực thuộc với phương châm 01 bệnh nhân chỉ được 01 người nhà bệnh nhân chăm sóc, tạm dừng việc thăm bệnh để đảm bảo phòng, chống dịch.

Giám đốc Sở Y tế khẩn trương tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID 19 tỉnh chỉ đạo triển khai Thông báo khẩn số 16 của Bộ Y tế và các chỉ đạo của Trung ương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc và các đơn vị khám chữa bệnh tư nhân khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn, với phương châm 01 bệnh nhân chỉ được 01 người nhà bệnh nhân chăm sóc, tạm dừng việc thăm bệnh để đảm bảo phòng, chống dịch.

Yêu cầu các Tổ trưởng tổ công tác liên ngành kiểm soát y tế đối với người và phương tiện vào tỉnh tại 02 Chốt số 04 và số 05, tổ chức, bố trí lực lượng kiểm soát 24/24 giờ đối với người và phương tiện vào tỉnh tại 02 Chốt trên (Thành lập theo Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 21/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.957.862
Truy cập hiện tại 840