Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc
Ngày cập nhật 29/05/2020

Thực hiện Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 4362/UBND–ĐN giao Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, căn cứ theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp (sau đây gọi là chuyên gia) sẽ được vào làm việc, gửi danh sách cho Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để xem xét giải quyết.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định, lựa chọn các cơ sở cách ly tập trung dành riêng cho các chuyên gia trên địa bàn (sau đây gọi là cơ sở cách ly) theo hướng dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 12/3/2020 ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19” hoặc Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 20/3/2020 ban hành Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả. Tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly và lây nhiễm ra cộng đồng. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 02 lần kể từ khi nhập cảnh theo Công văn số 1905/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo quốc gia ngày 16/4/2020 về việc thực hiện xét nghiệm COVID-19. Sau thời gian cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục giám sát y tế thêm 14 ngày để đảm bảo không lây nhiễm ra cộng đồng. Ngoài ra, Sở Y tế có nhiệm vụ thông báo cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn có nhu cầu mời các chuyên gia đến Việt Nam làm việc các nội dung sau: Thông tin về cơ sở cách ly đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định, lựa chọn; Đăng ký danh sách và đề xuất phương án, phương tiện đưa đón, cách ly cụ thể cho các chuyên gia gửi Sở Y tế để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Nộp hồ sơ đề nghị giải quyết cho chuyên gia nhập cảnh (lập danh sách riêng đối với số chuyên gia đã có thị thực còn hạn; số chuyên gia cần cấp thị thực) kèm theo văn bản phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để xem xét giải quyết.

Công văn cũng nêu rõ, Công an tỉnh làm đầu mối phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế và các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ việc đưa đón chuyên gia bằng xe riêng từ sân bay hoặc cửa khẩu, cảng biển về cơ sở cách ly; tổ chức, quản lý các cơ sở cách ly; triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, theo dõi y tế và các nội dung liên quan nhằm đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh.

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.647.061
Truy cập hiện tại 3.631