Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Làm việc với đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên thế giới tại Việt Nam (WWF-Việt Nam)
Ngày cập nhật 26/12/2019
Toàn cảnh buổi họp

Làm việc với đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên thế giới tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) về dự án "Quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam"

 

Chiều ngày 25/12/2019, tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Phan Thiên Định - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) do ông Hoàng Xuân Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và ông Văn Ngọc Thịnh - Giám đốc quốc gia WWF Việt Nam đến làm việc. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư….

Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo và trao đổi với tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hiện nay nhiều địa phương trong cả nước đang đối mặt với vấn đề rác thải, đặc biệt là rác thải nhưa, ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan đô thị và các hệ sinh thái; Thủ tướng Chính phủ cũng đã ra lời kêu gọi và chỉ đạo chương trình Chống rác thải nhựa ở Việt Nam và yêu cầu triển khai tới các tỉnh thành trong cả nước. Để góp phần chung tay giải quyết vấn đề rác thải nhựa ở cấp địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và WWF Việt Nam đang chuẩn bị triển khai dự án “Quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam”. Dự án có mục tiêu hỗ trợ giảm thiểu rác thải nhựa ở 10 địa phương được chọn trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường và WWF Việt Nam thống nhất đề xuất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hai địa bàn đó là thành phố Huế và huyện A Lưới.

Dự án “Quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam” có mục tiêu góp phần giảm ô nhiễm rác thải nhựa trên biển của Việt Nam, hỗ trợ xây dựng các chính sách và mô hình ưu tiên liên quan đến chất thải nhựa và các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với chất thải nhựa.

Tổng kinh phí dự án là 10,53 triệu Euro là khoản viện trợ không hoàn lại do Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới - Đức tài trợ thông qua WWF Việt Nam (WWF vận động Bộ An toàn hạt nhân và Bảo tồn thiên nhiên của Chính phủ Đức).

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tổ chức triển khai hợp phần của dự án “Quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam” tại tỉnh Thừa Thiên Huế do Bộ Tài nguyên và Môi trường và WWF-Việt Nam tài trợ. Đồng chí Phó Chủ tịch mong muốn dự án sau khi triển khai sẽ có them nguồn lực về hỗ trợ thực hiện các chính sách và mô hình điểm của 2 địa bàn là thành phố Huế và huyện A Lưới nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 10/12/2019 về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo đó đến năm 2025 Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh; dự án cần lưu ý đến với các hoạt động đang được tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai sâu, rộng trên địa bàn toàn tỉnh là hoạt động “Ngày Chủ nhật Xanh” “Nói không với túi ny-lông” và lồng ghép các khoản hỗ trợ của dự án đối với các kế hoạch của địa phương đối với khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai, khu Bảo tồn Sao La...

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối của tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp các sở, ban ngành cấp tỉnh sớm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết thực hiện  Bộ Tài nguyên và Môi trường và WWF-Việt Nam triển khai dự án “Quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam”.

 

 

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 11.998.855
Truy cập hiện tại 1.512