Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Triển khai ứng dụng dịch vụ đô thị thông minh phục vụ cho CBCCVC cơ quan hành chính nhà nước
Ngày cập nhật 13/12/2019
Ảnh minh họa

Nhằm mục đích triển khai ứng dụng trên nền tảng di động phục vụ cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong các cơ quan nhà nước vận hành hệ thống dịch vụ đô thị thông minh, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và đưa vào vận hành ứng dụng di động Hue-G.

Theo đó, đối tượng áp dụng là toàn thể CBCCVC trong cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã; Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. CBCCVC có thể tải ứng dụng Hue-G tại App Store hoặc CH Play.

Tài khoản được sử dụng thống nhất với tài khoản thư điện tử được cấp phát. Tài khoản này sử dụng thống nhất cho tất cả các ứng dụng Chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông tin quản lý tài khoản được quản lý thống nhất, dùng chung tại hệ thống thông tin quản lý công chức, viên chức do Sở Nội vụ quản lý. Tất cả các thay đổi chức vụ, công việc, đơn vị .v.v. đều bị tác động theo sau khi thao tác tại hệ thống thông tin quản lý công chức, viên chức.

Tài khoản sẽ bị khóa trong trường hợp không còn làm việc tại Cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn hoặc sau khi về hưu.

Phiên bản mới của ứng dụng dịch vụ đô thị thông minh phục vụ cho CBCCVC cơ quan hành chính nhà nước dự kiến được cập nhật vào ngày 25/12/2019, bao gồm các chức năng: Danh bạ toàn tỉnh, Lịch công tác, Truyền thông nội bộ, Quản lý văn bản, Theo dõi ý kiến chỉ đạo, Tổng hợp báo cáo, Thông tin cảnh báo, Dịch vụ công – Một cửa, Phản ánh hiện trường, Mạng lưới phát ngôn, Tương tác chính quyền, Quan trắc môi trường, Hồ đập thủy điện, Chất lượng nguồn nước, Camera trực tuyến, Chủ nhật xanh, Chức năng hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt trong cơ quan nhà nước.

 

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.276.778
Truy cập hiện tại 730