Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Kết quả thẩm định, đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương quý III năm 2019
Ngày cập nhật 18/10/2019

Thực hiện Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương); Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 9 tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh; ngày 17/10/2019 Sở Nội vụ đã có Thông báo số 1357/TB-SNV về kết quả thẩm định, đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương quý III năm 2019.

Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Hội đồng thẩm định của tỉnh đã tiến hành rà soát tài liệu kiểm chứng, thẩm định bảng điểm tự chấm của các đơn vị theo các tiêu chí đánh giá trong quý III/2019. Kết quả, Sở Ngoại vụ đạt số điểm 27, đứng vị trí số 2/21 khối sở, ngành cấp tỉnh.

Dẫn đầu kết quả đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương quý III/2019 khối sở, ngành cấp tỉnh là Sở Công thương với số điểm 28, dẫn đầu kết quả khối UBND cấp huyện là UBND huyện Quảng Điền với số điểm 25.38, dẫn đầu kết quả khối các đơn vị sự nghiệp là BQL khu vực Phát triển đô thị tỉnh với số điểm 36.75.

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.957.862
Truy cập hiện tại 957