Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tổ chức Christoffel-Blindenmission Christian Blind Mission e.V.(CBM/CHLB Đức) tài trợ dự án hỗ trợ cho nhóm phụ nữ, nam giới, trẻ em gái và trẻ em bị suy giảm thể lực
Ngày cập nhật 07/10/2019

   Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2393/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Hỗ trợ tiếp cận dịch vụ về dụng cụ trợ giúp, chỉnh hình và chân tay giả (POAD) và các dịch vụ liên quan cho phụ nữ, nam giới, trẻ em gái và trẻ em bị suy giảm thể lực” do tổ chức Christoffel-Blindenmission Christian Blind Mission e.V.(CBM/CHLB Đức) tài trợ với tổng trị giá là 7.265.000.000 đồng.

             Mục tiêu của dự án nhằm giúp người khuyến tật vận động tại tỉnh Thừa Thiên Huế được hỗ trợ tiếp cận sử dụng dịch vụ về dụng cụ trợ giúp và chỉnh hình với sự hỗ trợ của y tế toàn diện, công bằng và chất lượng với các hoạt động chính như sau:

       - Khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành của người khuyết tật vận động và gia đình của họ; đánh giá năng lực; đào tạo nhân viên y tế đối với các dịch vụ phục hồi chức năng; nâng cấp cơ sở và thiết bị đối với phục hồi chức năng

        - Đánh giá khả năng thực hiện dự án; trợ cấp cho người khuyết tật nghèo khi đến bệnh viện và phản ảnh những nhu cầu của họ.

       - Thực hiện chiến dịch truyền thông để người khuyết tật nhận thức về dịch vụ phục hồi chức năng; tiếp cận cộng đồng để phát hiện trường hợp mới; thống nhất lộ trình chuyển tuyến tạo điều kiện người khuyết tật tiếp cận dịch vụ thuận lợi; tạo điều kiện người khuyết tật sản xuất sản phẩm cung cấp xã hội.

        - Các hoạt động vận động tuyên truyền chính sách hỗ trợ người khuyết tật; giới thiệu những kinh nghiệm hỗ trợ người khuyết tật; đào tạo nhân viên y tế thôn tổ; chuẩn hóa phần mềm quản lý người khuyết tật.

        Dự án được triển khai tại tỉnh Thừa Thiên Huế với thời gian thực hiện là 4 năm (2019 - 2022). Đơn vị được giao tiếp nhận và triển khai thực hiện dự án là Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế./.

 

Phòng Hợp tác Quốc tế
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.281.607
Truy cập hiện tại 3.116