Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công Sở Ngoại vụ
Ngày cập nhật 22/06/2021

Để chủ động trong việc quản lý, sử dụng  tài sản công; thúc đẩy việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả sử dụng kinh phí, góp phần tăng thu nhập cho cán bộ, công chức trong biên chế quản lý nhà nước và người lao động theo hợp đồng thuộc Sở Ngoại vụ, Ngày 25/11/2019, Sở Ngoại vụ đã ban hành Quyết định số 58/QĐ-SNgV về quy chế quản lý, sử dụng tài sản công.

 

 

Việc áp dụng Quy chế góp phần thúc đẩy thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện quyền tự chủ, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và CCVC-NLĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ và quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, có hiệu quả theo quy định của pháp luật.

(Chi tiết xin xem thêm file đính kèm)

Văn phòng

Tập tin đính kèm:
VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.602.288
Truy cập hiện tại 7.717