Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công bố kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020
Ngày cập nhật 26/01/2021

Ngày 22/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 190/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các  sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2020.

Theo đó, dẫn đầu Bảng đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành cấp tỉnh năm 2020 là Văn phòng UBND tỉnh với điểm đánh giá là 110,38, xếp loại Rất tốt. Dẫn đầu Bảng đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2020 là UBND huyện Phú Vang với điểm đánh giá là 93,79, xếp loại Rất tốt. Dẫn đầu Bảng đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh năm 2020 là Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế với điểm đánh giá là 93,07, xếp loại Rất tốt.

Sở Ngoại vụ đứng vị thứ 14 với số điểm đánh giá là 89,01, xếp loại Tốt.

 

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.602.288
Truy cập hiện tại 7.718