Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đối ngoại năm 2021
Ngày cập nhật 22/01/2021

Ngày 19 tháng 01 năm 2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 145/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đối ngoại.

Theo đó, Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đối ngoại năm 2021 bao gồm:

1. Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, công hàm xin thị thực.

2. Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự/hợp pháp hóa lãnh sự.

Đây là các dịch vụ sự nghiệp do Trung tâm dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm thực hiện dưới sự giám sát, quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ.

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.602.288
Truy cập hiện tại 7.734