Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Cải cách hành chính
Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 5701/UBND-HCC ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và...
Chiều ngày 8/7, tại trụ sở UBND tỉnh đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Hành chính công...
Tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ đều có yếu tố nước ngoài nên trước tình hình dịch bệnh Covid...
Thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Chi cục Văn thư - Lưu...
Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong...
Ngày 15 tháng 6, UBND tỉnh ban hành kế hoạch 152/KH-UBND về nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020, trong...
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 145/KH-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) tỉnh năm 2020 với...
Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh nhằm hướng đến nền hành chính thân thiện, phục vụ, hiện đại, hiệu quả là...
Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 134/KH-UBND về “Triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các...
Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 135/KH-UBND về duy trì và nâng cao vị thứ xếp hạng Chỉ số hiệu...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.277.105
Truy cập hiện tại 854