Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Cải cách hành chính
Trong quý I/2020, Sở Ngoại vụ đã tiếp nhận và giải quyết 08 hồ sơ. Trong đó, 02 hồ sơ thuộc lĩnh vực Công tác...
Trong tháng 3/2020, Sở Ngoại vụ đã tiếp nhận 01 bộ hồ sơ thuộc lĩnh vực Hoạt động di trú của công dân Việt Nam ra nước...
Chiều ngày 19/3, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các ngành nhằm rà soát, triển...
Chiều 13/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố bổ sung 11 dịch vụ công tích hợp trên Cổng Dịch...
Với mục tiêu “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc” và phương châm...
Ngày 14/3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ký văn bản về việc giảm 100% cước chuyển phát bưu chính công ích...
Chiều ngày 13/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; công...
Ngày 10/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về việc triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý...
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đôn đốc, hướng dẫn chuẩn hóa chế độ báo cáo và xây dựng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.434.616
Truy cập hiện tại 2.150