Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Cải cách hành chính
Ngày 09/01/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 213/UBND-GD về việc tăng cường công tác...
Sáng ngày 09/1, Ban Cán sự Đảng Chính phủ - Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công...
Nhằm kiện toàn lại danh sách hệ thống đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách...
Ngày 03/01/2020, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-SNgV về việc triển khai Chương trình trọng điểm 2020 về cải cách...
Để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát...
Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND về việc triển khai Chương trình trọng điểm 2020 về cải cách...
Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành...
Ngày 23 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3303/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành...
Ngày 26/12/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 268/KH-UBND về việc phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 nhằm tiếp tục nâng...
Ngày 12/12/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.953.269
Truy cập hiện tại 2.075