Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hướng dẫn một số nội dung về tuyển dụng công chức năm 2017
Ngày cập nhật 01/08/2017

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 và Quyết định số 127/QĐ-HĐTD ngày 25/7/2017 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh về việc phê duyệt nội dung tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung và môn Nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017;

Ngày 28/7/2017, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1016/SNV-CCVC về việc hướng dẫn một số nội dung thi công chức năm 2017, cụ thể như sau:

1. Cách tính điểm các môn thi trong kỳ thi tuyển công chức

1.1. Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

1.2. Điểm các môn thi được tính như sau:

a. Môn Kiến thức chung: Tính hệ số 1;

b. Môn Nghiệp vụ chuyên ngành:

- Bài thi viết tính hệ số 2;

- Bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1.

c. Môn ngoại ngữ và môn tin học: Là môn điều kiện, yêu cầu thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên và không tính vào tổng số điểm thi.

1.3. Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi: Bài thi môn Kiến thức chung (hệ số 1), bài thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành (hệ số 2), bài thi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ chuyên ngành (hệ số 1), cộng với điểm ưu tiên theo quy định.

(Các thí sinh chỉ được phép sử dụng tài liệu để làm bài thi môn Kiến thức chung, các môn còn lại thí sinh không được phép sử dụng tài liệu)

2. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

a. Có đủ các bài thi của các môn thi;

b. Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên;

c. Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Hội đồng tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

2.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

3. Quy định về thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành

Các thí sinh đăng ký dự tuyển vào các vị trí tuyển dụng tại các đơn vị, địa phương được quy định môn thi nghiệp vụ chuyên ngành, cụ thể tại biểu sau:

STT

Đơn vị dự tuyển

Môn thi

Nghiệp vụ chuyên ngành

1

Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Văn phòng

2

Thanh tra tỉnh và Thanh tra cấp huyện

Thanh tra

3

Sở Tài chính và phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện

Tài chính

4

Sở Nội vụ và phòng Nội vụ cấp huyện

Nội vụ

5

Sở Tài nguyên và Môi trường; phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Tài nguyên và Môi trường

6

Sở Công Thương

Công Thương

7

Sở Khoa học và Công nghệ

Khoa học và Công nghệ

8

Sở Ngoại vụ

Ngoại vụ

9

Sở Tư pháp và phòng Tư pháp cấp huyện

Tư pháp

10

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kế hoạch và Đầu tư

11

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phòng Nông nghiệp và PTNT cấp huyện

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12

Sở Du lịch

Du lịch

13

Ban Dân tộc

Dân tộc

14

Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện

Văn hóa và Thông tin

15

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

Lao động - Thương binh và Xã hội

16

Các Phòng: Phòng Quản lý đô thị; phòng Kinh tế; phòng Kinh tế và Hạ tầng của các huyện, thị xã và TP Huế

Xây dựng

(File Công văn kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.582.398
Truy cập hiện tại 9.725