Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo kết quả sơ tuyển công chức vào Sở Ngoại vụ năm 2017
Ngày cập nhật 21/07/2017

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017; ngày 17-18/7/2017, Sở Ngoại vụ đã tiến hành sơ tuyển thí sinh đăng ký tuyển dụng công chức vào làm việc tại Sở Ngoại vụ năm 2017.

Sở Ngoại vụ thông báo kết quả sơ tuyển như sau:

- Số lượng thí sinh đăng ký đủ điều kiện tham gia sơ tuyển: 08 người.

- Số lượng thí sinh có mặt tham gia sơ tuyển: 05 người.

- Số lượng thí sinh vắng mặt: 03 người.

- Kết quả sơ tuyển:

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành đào tạo

Vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng

Kết quả sơ tuyển

Ghi chú

Điểm học tập

Điểm phỏng vấn

Điểm ưu tiên

 

1

Hoàng Vân Anh

30/3/1994

Nữ

Đại học

Kinh doanh quốc tế

Chuyên viên KTĐN

8.7

7.7

 

 

2

Châu Viết Tú

21/4/1995

Nam

Đại học

Kinh doanh quốc tế

Chuyên viên KTĐN

8.25

4.5

 

Không đạt

3

Nguyễn Minh Trí

11/3/1990

Nam

Đại học

Cử nhân thương mại trong kinh doanh quốc tế

Chuyên viên KTĐN

 

8.6

 

Học nước ngoài, điểm học tập đánh giá theo A, B, C

4

Vũ Ngọc Minh Châu

09/8/1995

Nữ

Đại học

Sư phạm Tiếng Anh

chuyên viên phụ trách lễ tân-hợp tác quốc tế, biên phiên dịch tiếng Anh

8.25

8

 

 

5

Phạm Bá Hưng

15/4/1990

Nam

Đại học

Sư phạm Tiếng Anh

chuyên viên phụ trách lễ tân-hợp tác quốc tế, biên phiên dịch tiếng Anh

7.76

7.75

 

 

6

Trần Thị Nhật Linh

27/01/1995

Nữ

Đại học

Tiếng Anh

chuyên viên phụ trách lễ tân-hợp tác quốc tế, biên phiên dịch tiếng Anh

7.3

 

 

Bỏ thi

7

Hồ Thị Trâm

01/12/1995

Nữ

Đại học

Quốc tế học

chuyên viên phụ trách lễ tân-hợp tác quốc tế, biên phiên dịch tiếng Anh

9.025

 

 

Bỏ thi

8

Lê Thị Hoàng Phi

10/9/1993

Nữ

Đại học

Sư phạm Tiếng Anh

chuyên viên phụ trách lễ tân-hợp tác quốc tế, biên phiên dịch tiếng Anh

8.3

 

 

Bỏ thi

Căn cứ kết quả sơ tuyển trên đây, có 04 thí sinh đăng ký vào Sở Ngoại vụ đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2017, gồm:

1) Hoàng Vân Anh

2) Nguyễn Minh Trí

3) Vũ Ngọc Minh Châu

4) Phạm Bá Hưng

Hội đồng sơ tuyển công chức Sở Ngoại vụ năm 2017 thông báo để các thí sinh biết và tổ chức thực hiện./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.581.639
Truy cập hiện tại 9.143