Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Áp dung quy định mới về thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ 01/9/2022
Ngày cập nhật 23/08/2022

Ngày 22 tháng 8 năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2022/QĐ-UBND về việc quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 01/9/2022 như sau:

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 30

Quy định này áp dụng cho các đối tượng bao gồm: các cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã; các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động có tính chất hành chính; tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động mang tính chất hành chính.

Đối với các trường học, các cơ sở giáo dục đào tạo, bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế điều chỉnh thời gian làm việc phù hợp.

Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cấp xã làm việc buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

Đối với các cơ quan công an, quân đội, biên phòng, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, căn cứ vào thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định thời gian làm việc phù hợp theo thẩm quyền.

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.902.878
Truy cập hiện tại 3.625