Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Kêt quả giải quyết các Thủ tục Hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Quý III năm 2020
Ngày cập nhật 14/10/2020

Trong quý III năm 2020, Sở Ngoại vụ đã tiếp nhận 06 bộ hồ sơ trên hai lĩnh vực là Hội nghị, hội thảo quốc tế và Hoạt động di trú của công dân ra nước ngoài. 100% hồ sơ đã được giải quyết và trả kết quả đúng và trước hạn, không có hồ sơ nào trễ hạn. Việc giải qyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ luôn đảm bảo nguyên tắc, chính xác, khách quan và đúng hẹn.

                                       KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUÝ III/2020

STT

 

 

 

Lĩnh vực, công việc thực hiện cơ chế một cửa

Hồ sơ giải quyết

(không phải ghi giấy hẹn)

Hồ sơ giải quyết phải ghi giấy hẹn

 

 

 

 

Ghi chú

Tổng số hồ sơ nhận

Số hồ sơ đã giải quyết

Tổng số hồ sơ nhận

Số hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Đúng thời gian

Trễ thời gian

Đúng hẹn

Trễ hẹn

1

Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

2

Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

02

02

02

-

-

 

3

Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị,
hội thảo quốc tế
thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

4

Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị,
hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép
của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

5

Thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

04

04

04

-

-

 

Tổng cộng

 

 

 

 

06

06

06

-

-

 

 

 

 

Văn Phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 11.168.117
Truy cập hiện tại 1.769