Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Bổ sung danh mục sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin kêu gọi đầu tư dự án Khu văn phòng, thương mại, dịch vụ tại khu đất DV19, thuộc khu C – Khu đô thị mới An Vân Dương
Ngày cập nhật 28/09/2020

Ngày 17/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2410/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, định hướng đến năm 2025 và công bố thông tin kêu gọi đầu tư dự án Khu văn phòng, thương mại, dịch vụ tại khu đất DV19, thuộc khu C – Khu đô thị mới An Vân Dương.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt ban hành bổ sung dự án: Khu văn phòng, thương mại, dịch vụ (kho lưu trữ, phân phối thực phẩm) tại khu đất DV19, thuộc khu C – Đô thị mới An Vân Dương Dương thuộc địa bàn xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện nhằm các mục tiêu sau:

- Hình thành khu phức hợp dịch vụ thương mại tổng hợp, khu nhà văn phòng, nhà kho lưu trữ, cửa hàng phân phối thực phẩm, nông sản,... nhằm bổ sung việc cung cấp các dịch vụ phục vụ cho người dân khu vực, góp phần hoàn chỉnh quy hoạch phát triển đô thị mới An Vân Dương.

- Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông, thoát nước kết nối đồng bộ với khu vực xung quanh. (Phụ lục danh mục và thông tin dự án công bố, kêu gọi đầu tư đính kèm).                                                                                                                              

Ranh giới kêu gọi đầu tư dự án (khoảng 11.949 m2)

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2018, định hướng đến năm 2020 và các Quyết định bổ sung danh mục không trái với nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên.

Tập tin đính kèm:
Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 11.168.032
Truy cập hiện tại 1.747