Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
 
 
 
 
Kế hoạch số 38/KH-TTDVĐN về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại
Ngày cập nhật 20/08/2020

           Căn cứ diễn biến tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số 6846/UBND-VH ngày 02 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Công văn số 7099/UBND-VH ngày 09 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; Công điện khẩn số 09/CĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; Thông báo Kết luận số 333/TB-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh; Thông báo kết luận của Đ/c Giám đốc Sở Ngoại vụ tại buổi họp giao bao của Sở Ngoại vụ vào ngày 17 tháng 8 năm 2020,

Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 tại đơn vị cụ thể như sau:

1. MỤC TIÊU

             Nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ để chủ động ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh Covid-19 gây ra cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; các đối tác khách hàng khi đến giao dịch tại Trung tâm; thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

             Tổ chức bằng nhiều hình thức tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để mọi người chủ động thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

             - Triển khai làm vệ sinh toàn bộ văn phòng làm việc của Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại, các lối đi, hành lang, phòng vệ sinh.

             - Thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trong quá trình làm việc, giao dịch với khách hàng theo đúng quy định của Bộ Y tế.

             - In tờ hướng dẫn (bằng tiếng Anh và tiếng Việt để trước lối vào) để nhắc khách hàng khi đến Trung tâm giao dịch phải đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.

             - Hạn chế tụ tập nơi đông người hoặc tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí có số lượng lớn người tham gia.

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Phòng Quản lý Lao động

             - Cập nhật các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của Sở Ngoại vụ để quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại để thực hiện.

             - Tiến hành mua nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang phục vụ cho khách hàng đến giao dịch tại Trung tâm cũng như cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Trung tâm.

2. Đối với Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại

             - Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Covid-19 của Sở Ngoại vụ liên quan tới công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

             - Thực hiện đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào làm việc tại Trung tâm.

             - Bộ phận đón tiếp khách hàng của Trung tâm đề nghị khách đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào thực hiện giao dịch.

             - Phòng Dịch vụ Ngôn ngữ thực hiện biên dịch thông báo bằng tiếng Anh nội dung liên quan đến việc sát khuẩn tay và đeo khẩu trang dành cho khách nước ngoài đến giao dịch và làm việc tại Trung tâm.

             Trên đây là Kế hoạch về phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại – Sở Ngoại vụ. Đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm nghiêm túc triển khai thực hiện./.

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

(đã ký và đóng dấu)

ĐẶNG THANH PHÚ

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 15.831.464
Truy cập hiện tại 2.144