Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
 
 
 
 
Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại
Ngày cập nhật 26/06/2020
FORSCE

Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại (FORSCE) tiền thân là Trung tâm Phục vụ các cơ quan nước ngoài (SCIO) được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập ngày 05/4/1999 theo Quyết định số 674/1999/QĐ-UB (đổi tên thành Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại theo Quyết định số 1031/1999/QĐ-UB ngày 27/5/1999 của UBND tỉnh)

Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại (FORSCE) tiền thân là Trung tâm Phục vụ các cơ quan nước ngoài (SCIO) được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập ngày 05/4/1999 theo Quyết định số 674/1999/QĐ-UB (đổi tên thành Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại theo Quyết định số 1031/1999/QĐ-UB ngày 27/5/1999 của UBND tỉnh) nhằm tổ chức thực hiện các dịch vụ có liên quan đến hoạt động của tổ chức và người nước ngoài hoạt động tại Việt Nam trong khuôn khổ quy định của pháp luật đặc biệt là tư vấn, cung ứng và quản lý lao động cho các cơ quan tổ chức nước ngoài theo Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ (nay là Nghị định số 75/2014/NĐ-CP). Trong thời gian đầu mới thành lập, Trung tâm là đơn vị gắn thu bù chi, cán bộ khung hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và cán bộ nghiệp vụ thực hiện theo chế độ cộng tác viên. Để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, nhu cầu cung ứng dịch vụ công cho các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước cũng như yêu cầu của công tác quản lý phù hợp với các quy định hiện hành, ngày 30/8/2008, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1957/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Ngoại vụ, biên chế và cơ chế tài chính thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ (nay là Nghị định số 141/2016/NĐ-CP).

Tập tin đính kèm:
Đặng Thanh Phú
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 15.831.384
Truy cập hiện tại 2.116