Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hướng dẫn việc gia hạn tạm trú cho công dân nước ngoài do ảnh hưởng của dịch COVID-19 chưa thể xuất cảnh về nước
Ngày cập nhật 13/04/2020

Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an hướng dẫn việc gia hạn tạm trú cho công dân nước ngoài do ảnh hưởng của dịch Covid-19 chưa thể xuất cảnh về nước như sau:

1. Đối với những công dân nước ngoài nhập cảnh theo diện miễn thị thực hoặc nhập cảnh bằng thị thực du lịch (bao gồm thị thực điện tử) đã hết hạn tạm trú nhưng không có cơ quan, tổ chức bảo lãnh, chưa thể xuất cảnh vì lý do khách quan (bị cách ly hoặc do các hãng hàng không dừng chuyến bay, quốc gia đến, quá cảnh đóng cửa biên giới…) có thể thông qua Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán làm thủ tục bảo lãnh gia hạn tạm trú (tối đa 30 ngày) để chờ xuất cảnh và nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an. Cụ thể:

 

- Về hồ sơ đề nghị gia hạn tạm trú gồm:

* Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu;

* Tờ khai (mẫu NA5 theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an, có đóng dấu của Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán);

* Giấy tờ chứng minh có khai báo tạm trú và khai báo y tế, nộp phí theo quy định của Bộ Tài chính.

- Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ trả kết quả sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo hướng dẫn trên (nếu có đề nghị hỗ trợ đặc biệt khác đề nghị có Công hàm kèm theo hồ sơ).

- Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán có trách nhiệm quản lý đối với công dân do Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán bảo lãnh trong thời gian cư trú tại Việt Nam và phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam giải quyết các công việc liên quan đến công dân khi có yêu cầu.

- Thời gian thực hiện từ 30/03/2020 đến hết 30/04/2020.

2. Các trường hợp nhập cảnh với mục đích công tác, làm việc, lao động, thăm thân hoặc mục đích khác đề nghị Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán hướng dẫn công dân liên hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân bảo lãnh theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

3. Những trường hợp quá hạn tạm trú dưới 10 ngày vì lý do khách quan bất khả kháng (có giấy tờ, tài liệu chứng minh), có thể được xem xét miễn phạt vi phạm hành chính.

Viet Nam Immigration Department’s guidelines on the extension of temporary residence for foreigners in Viet Nam who are unable to exit Viet Nam to return home due to the outbreak of COVID-19:

1. Foreigners who entered Viet Nam on visa waiver or tourist visas (including electronic visas) and who have expired their permission to stay but do not have any sponsoring entity and cannot exit Viet Nam due to objective reasons (quarantine or airlines stopping flights, destination or transit countries closing borders…), may have the Embassy or Consulate General sponsor their extension of temporary residence for maximum 30 days while awaiting departure, and submit their application at the Viet Nam Immigration Department. Specifically:

- The application for extending temporary residence must include:

* Passport/ Other travel documents equivalent to a passport;

* Application form (form NA5 according to the Ministry of Public Security’s Circular number 04/2015/TT-BCA dated January 05, 2015, stamped with the Embassy’s or Consulate General’s Seal);

* Documents proving temporary residence declaration and health declaration;

- The Immigration Department will make determination within 05 working days from the day of receiving a valid and complete application as per the instructions above (in addition, a Diplomatic Note is required in case there is any additional request for special support). Fees are paid in accordance with the regulations of the Ministry of Finance.

- The Embassy or Consulate General has the responsibility for overseeing its nationals who are under the Embassy’s sponsorship during their time in Viet Nam and, upon request, coordinating with competent Vietnamese authorities to resolve matters regarding the citizen.

- Implementation time-frame from March 30, 2020 to April 30, 2020.

2. Regarding individuals who entered Viet Nam for business, work, labour, visiting relatives or other purposes, we respectfully request that the Embassy or Consulate General direct the citizen to their sponsors (agencies, organizations or individuals) according to the Law on Entry, Exit, Transit and Residence of Foreigners in Viet Nam.

3. Individuals who overstayed their temporary residence validity period for less than 10 days because of objective reasons and force majeure situations (with documentation evidence) can be considered for administrative penalty waivers./.

Nguồn: Cục Lãnh sự -Bộ Ngoại giao
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.969.268
Truy cập hiện tại 11.004