Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
 
 
 
 
Hợp tác quốc tế >> Hoạt động phi chính phủ
Ngày 17/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 2422/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ Tổ chức Vòng tay Thái Bình (Hoa Kỳ).
Ngày 17 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2101/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án do Tổ chức The Compassion Flower (TCF/Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Sở Ngoại vụ.  
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Coats Phong Phú vừa cam kết tài trợ 15,120 kg các loại chỉ may (ước tính 2,041,200,000đ) cho hoạt động hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác và làng nghề dệt Zèng trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 08/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2020/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Ngoại vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt tiếp nhận 16 khoản viện trợ dự án và phi dự án từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, với tổng vốn cam kết viện trợ 11,544,740,000 đồng.
Hiệp hội Bretagne-Việt Nam (Pháp) vừa có Thư chính thức gửi cho Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo về việc Hiệp hội này cam kết tài trợ số tiền 90,180,000 đồng để thực hiện hoạt động xây lắp 10 công trình khí sinh học (hầm biogaz) cho 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn sống trên địa bàn huyện Quảng Điền.
Danh sách 03 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có đăng ký địa bàn hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên Huế được cấp mới, gia hạn, bổ sung, sửa đổi giấy đăng ký trong qúy II năm 2020:
Tổ chức Thriive,Inc. (Mỹ) vừa cam kết tài trợ 5.000 USD (tương đương 115.000.000 đồng) thông qua Trung tâm Phát triển kinh tế và Bảo tồn văn hóa (CPED) để thực hiện hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh viêm hô hấp cấp COVID-19 trên địa bàn thành phố Huế.
Nhân dịp tổng kết năm học 2019-2020, ngày 02 tháng 7 năm 2020, Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với đại diện Hiệp hội Bretagne-Việt Nam tại Huế và các trường tiểu học Đông Sơn, Hồng Bắc, Hồng Kim, Hồng Trung và Trường Mầm non Đông Sơn, huyện A Lưới tổ chức trao tặng 879 suất quà trị giá 154,020,000 đồng cho các em học sinh đang theo học tại các trường này.
Ngày 26/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1250/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ bằng tiền trị giá 260.000.000 đồng từ Tổ chức Phuc’s Fond (Na Uy) thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hợp tác quốc tế >> Hoạt động phi chính phủ
Ngày 17/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 2422/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ Tổ chức...
Ngày 17 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2101/QĐ-UBND về việc...
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Coats Phong Phú vừa cam kết tài trợ 15,120 kg các loại chỉ may (ước tính 2,041,200,000đ)...
Ngày 08/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2020/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng viện trợ không...
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Ngoại vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt tiếp...
Hiệp hội Bretagne-Việt Nam (Pháp) vừa có Thư chính thức gửi cho Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo về việc...
Danh sách 03 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có đăng ký địa bàn hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên Huế được...
Tổ chức Thriive,Inc. (Mỹ) vừa cam kết tài trợ 5.000 USD (tương đương 115.000.000 đồng) thông qua Trung tâm Phát triển kinh tế...
Nhân dịp tổng kết năm học 2019-2020, ngày 02 tháng 7 năm 2020, Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với đại diện...
Ngày 26/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1250/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ bằng tiền trị giá...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hợp tác quốc tế >> Hoạt động phi chính phủ
Ngày 17/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 2422/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ Tổ chức...
Ngày 17 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2101/QĐ-UBND về việc...
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Coats Phong Phú vừa cam kết tài trợ 15,120 kg các loại chỉ may (ước tính 2,041,200,000đ)...
Ngày 08/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2020/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng viện trợ không...
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Ngoại vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt tiếp...
Hiệp hội Bretagne-Việt Nam (Pháp) vừa có Thư chính thức gửi cho Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo về việc...
Danh sách 03 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có đăng ký địa bàn hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên Huế được...
Tổ chức Thriive,Inc. (Mỹ) vừa cam kết tài trợ 5.000 USD (tương đương 115.000.000 đồng) thông qua Trung tâm Phát triển kinh tế...
Nhân dịp tổng kết năm học 2019-2020, ngày 02 tháng 7 năm 2020, Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với đại diện...
Ngày 26/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1250/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ bằng tiền trị giá...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hợp tác quốc tế >> Hoạt động phi chính phủ
Ngày 17/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 2422/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ Tổ chức...
Ngày 17 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2101/QĐ-UBND về việc...
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Coats Phong Phú vừa cam kết tài trợ 15,120 kg các loại chỉ may (ước tính 2,041,200,000đ)...
Ngày 08/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2020/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng viện trợ không...
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Ngoại vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt tiếp...
Hiệp hội Bretagne-Việt Nam (Pháp) vừa có Thư chính thức gửi cho Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo về việc...
Danh sách 03 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có đăng ký địa bàn hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên Huế được...
Tổ chức Thriive,Inc. (Mỹ) vừa cam kết tài trợ 5.000 USD (tương đương 115.000.000 đồng) thông qua Trung tâm Phát triển kinh tế...
Nhân dịp tổng kết năm học 2019-2020, ngày 02 tháng 7 năm 2020, Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với đại diện...
Ngày 26/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1250/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ bằng tiền trị giá...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hợp tác quốc tế >> Hoạt động phi chính phủ
Ngày 17/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 2422/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ Tổ chức...
Ngày 17 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2101/QĐ-UBND về việc...
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Coats Phong Phú vừa cam kết tài trợ 15,120 kg các loại chỉ may (ước tính 2,041,200,000đ)...
Ngày 08/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2020/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng viện trợ không...
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Ngoại vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt tiếp...
Hiệp hội Bretagne-Việt Nam (Pháp) vừa có Thư chính thức gửi cho Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo về việc...
Danh sách 03 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có đăng ký địa bàn hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên Huế được...
Tổ chức Thriive,Inc. (Mỹ) vừa cam kết tài trợ 5.000 USD (tương đương 115.000.000 đồng) thông qua Trung tâm Phát triển kinh tế...
Nhân dịp tổng kết năm học 2019-2020, ngày 02 tháng 7 năm 2020, Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với đại diện...
Ngày 26/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1250/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ bằng tiền trị giá...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hợp tác quốc tế >> Hoạt động phi chính phủ
Ngày 17/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 2422/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ Tổ chức...
Ngày 17 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2101/QĐ-UBND về việc...
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Coats Phong Phú vừa cam kết tài trợ 15,120 kg các loại chỉ may (ước tính 2,041,200,000đ)...
Ngày 08/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2020/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng viện trợ không...
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Ngoại vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt tiếp...
Hiệp hội Bretagne-Việt Nam (Pháp) vừa có Thư chính thức gửi cho Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo về việc...
Danh sách 03 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có đăng ký địa bàn hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên Huế được...
Tổ chức Thriive,Inc. (Mỹ) vừa cam kết tài trợ 5.000 USD (tương đương 115.000.000 đồng) thông qua Trung tâm Phát triển kinh tế...
Nhân dịp tổng kết năm học 2019-2020, ngày 02 tháng 7 năm 2020, Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với đại diện...
Ngày 26/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1250/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ bằng tiền trị giá...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hợp tác quốc tế >> Hoạt động phi chính phủ
Ngày 17/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 2422/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ Tổ chức...
Ngày 17 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2101/QĐ-UBND về việc...
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Coats Phong Phú vừa cam kết tài trợ 15,120 kg các loại chỉ may (ước tính 2,041,200,000đ)...
Ngày 08/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2020/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng viện trợ không...
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Ngoại vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt tiếp...
Hiệp hội Bretagne-Việt Nam (Pháp) vừa có Thư chính thức gửi cho Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo về việc...
Danh sách 03 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có đăng ký địa bàn hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên Huế được...
Tổ chức Thriive,Inc. (Mỹ) vừa cam kết tài trợ 5.000 USD (tương đương 115.000.000 đồng) thông qua Trung tâm Phát triển kinh tế...
Nhân dịp tổng kết năm học 2019-2020, ngày 02 tháng 7 năm 2020, Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với đại diện...
Ngày 26/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1250/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ bằng tiền trị giá...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.945.431
Truy cập hiện tại 7.056