Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Hợp tác quốc tế >> Hoạt động phi chính phủ
Ngày 12 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch Số 31/KH-UBNDvề kế hoạch Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 – 2025, nhằm tăng cường huy động, quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO), góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Chiều ngày 13/02/2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đã tiếp đoàn tổ chức “Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam - VVA” do ông Grant Townsend Coates - chủ nhiệm Ủy ban POW/MIA làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 11 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 413/QĐ-UBNDvề việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợdự án không hoàn lại “Nâng cao năng lực về việc giảm thiểu tai nạn đuối nước và bảo vệ môi trường ở trẻ em” do bà Đoàn Thu Lê (quốc tịch Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Quỹ nâng cao nâng cao năng lực cộng đồng (FCE).  
          Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký phê duyệt Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 đồng ý tiếp nhận khoản viện trợ bằng tiền trị giá 133.600.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi ba triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn) từ Tổ chức Phuc’s Fond (Na Uy) thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế để hỗ trợ 167 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại: xã A Ngo (huyện A Lưới); xã Hồng Tiến (thị xã Hương Trà); xã Thượng Lộ (huyện Nam Đông); xã Xuân Lộc (huyện Phú Lộc); xã Phú Hải (huyện Phú Vang) và các phường: Thuận Lộc, An Đông, Thuận Thành (thành phố Huế).
Ngày 11/10/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Giáo dục sức khỏe sinh sản và phòng ngừa các nguy cơ dành cho trẻ vị thành niên giai đoạn 2019-2020” tại tỉnh Thừa Thiên Huế do tổ chức Liên minh phòng, chống buôn bán người (AAT, Cộng hòa Pháp) tài trợ.  
Ngày 08/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 2458/QĐ-UBND về việc tiếp nhận kinh phí nâng cấp, sửa chữa  Trung tâm cộng đồng xã Lộc Thủy do Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (BCDF - Úc) tài trợ.
Ngày 30/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2401/UBND-QĐ về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ bằng tiền trị giá 9.600 USD (tương đương 216.000.000 đồng) do tổ chức Vietnam Education and Social Assistance Foundation (VESAF/Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Quỹ Những trái tim Huế nhằm hỗ trợ học bổng cho 32 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tại các trường Đại học trực thuộc Đại học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
     Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2392/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án trị giá 87.250.000 đồng của tổ chức Phuc’s Fond (Na Uy). Dự án này được thực hiện thông qua Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh và tập trung vào các hoạt động trao tặng 1.145 suất quà và cấp 60 suất học bổng cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bắc Sơn (huyện A Lưới), xã Vinh Phú (huyện Phú Vang) và thành phố Huế.
 Ngày 24 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2332/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng của Cơ sở bảo trợ xã hội Nước Ngọt cho trẻ khuyết tật và người khuyết tật tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Tổ chức Caritas Đức (CHLB Đức) tài trợ.
   Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2393/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Hỗ trợ tiếp cận dịch vụ về dụng cụ trợ giúp, chỉnh hình và chân tay giả (POAD) và các dịch vụ liên quan cho phụ nữ, nam giới, trẻ em gái và trẻ em bị suy giảm thể lực” do tổ chức Christoffel-Blindenmission Christian Blind Mission e.V.(CBM/CHLB Đức) tài trợ với tổng trị giá là 7.265.000.000 đồng.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hợp tác quốc tế >> Hoạt động phi chính phủ
Ngày 12 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch Số 31/KH-UBNDvề kế hoạch...
Chiều ngày 13/02/2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đã tiếp đoàn tổ chức “Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt...
Ngày 11 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 413/QĐ-UBNDvề việc...
          Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký phê duyệt Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 đồng ý tiếp...
Ngày 11/10/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án viện...
Ngày 08/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 2458/QĐ-UBND về việc tiếp nhận kinh phí nâng cấp, sửa chữa  Trung...
Ngày 30/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2401/UBND-QĐ về việc phê duyệt...
     Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2392/QĐ-UBND về việc...
 Ngày 24 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2332/QĐ-UBND Về việc phê...
   Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2393/QĐ-UBND Về việc phê...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hợp tác quốc tế >> Hoạt động phi chính phủ
Ngày 12 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch Số 31/KH-UBNDvề kế hoạch...
Chiều ngày 13/02/2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đã tiếp đoàn tổ chức “Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt...
Ngày 11 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 413/QĐ-UBNDvề việc...
          Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký phê duyệt Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 đồng ý tiếp...
Ngày 11/10/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án viện...
Ngày 08/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 2458/QĐ-UBND về việc tiếp nhận kinh phí nâng cấp, sửa chữa  Trung...
Ngày 30/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2401/UBND-QĐ về việc phê duyệt...
     Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2392/QĐ-UBND về việc...
 Ngày 24 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2332/QĐ-UBND Về việc phê...
   Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2393/QĐ-UBND Về việc phê...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hợp tác quốc tế >> Hoạt động phi chính phủ
Ngày 12 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch Số 31/KH-UBNDvề kế hoạch...
Chiều ngày 13/02/2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đã tiếp đoàn tổ chức “Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt...
Ngày 11 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 413/QĐ-UBNDvề việc...
          Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký phê duyệt Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 đồng ý tiếp...
Ngày 11/10/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án viện...
Ngày 08/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 2458/QĐ-UBND về việc tiếp nhận kinh phí nâng cấp, sửa chữa  Trung...
Ngày 30/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2401/UBND-QĐ về việc phê duyệt...
     Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2392/QĐ-UBND về việc...
 Ngày 24 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2332/QĐ-UBND Về việc phê...
   Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2393/QĐ-UBND Về việc phê...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hợp tác quốc tế >> Hoạt động phi chính phủ
Ngày 12 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch Số 31/KH-UBNDvề kế hoạch...
Chiều ngày 13/02/2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đã tiếp đoàn tổ chức “Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt...
Ngày 11 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 413/QĐ-UBNDvề việc...
          Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký phê duyệt Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 đồng ý tiếp...
Ngày 11/10/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án viện...
Ngày 08/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 2458/QĐ-UBND về việc tiếp nhận kinh phí nâng cấp, sửa chữa  Trung...
Ngày 30/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2401/UBND-QĐ về việc phê duyệt...
     Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2392/QĐ-UBND về việc...
 Ngày 24 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2332/QĐ-UBND Về việc phê...
   Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2393/QĐ-UBND Về việc phê...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hợp tác quốc tế >> Hoạt động phi chính phủ
Ngày 12 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch Số 31/KH-UBNDvề kế hoạch...
Chiều ngày 13/02/2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đã tiếp đoàn tổ chức “Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt...
Ngày 11 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 413/QĐ-UBNDvề việc...
          Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký phê duyệt Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 đồng ý tiếp...
Ngày 11/10/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án viện...
Ngày 08/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 2458/QĐ-UBND về việc tiếp nhận kinh phí nâng cấp, sửa chữa  Trung...
Ngày 30/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2401/UBND-QĐ về việc phê duyệt...
     Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2392/QĐ-UBND về việc...
 Ngày 24 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2332/QĐ-UBND Về việc phê...
   Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2393/QĐ-UBND Về việc phê...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.139.778
Truy cập hiện tại 4.190