Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triển khai kế hoạch liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2016 - 2020
Ngày cập nhật 29/07/2016

Hội nghị triển khai kế hoạch liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2016-2020 vừa được nhóm họp tại Đà Nẵng với sự có mặt của lãnh đạo 5 tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung  gồm Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Đây là hội nghị đầu tiên kể từ khi Hội đồng Vùng KTTĐMT được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 11-2015. Hội nghị dành thời gian tập trung thảo luận về dự thảo Kế hoạch liên kết phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2016-2020.

Theo dự thảo Kế hoạch, nội dung liên kết chung của Vùng tập trung vào 8 lĩnh vực chính: liên kết phát triển kinh tế; liên kết huy động vốn đầu tư; liên kết phát triển xã hội; liên kết bảo vệ môi trường; liên kết phát triển không gian; liên kết phát triển điều kiện sống và nhà ở; liên kết phát triển giao thông và đồng bộ cơ sở hạ tầng; và liên kết phát triển nguồn nhân lực, nhằm hướng đến mục tiêu đến năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 9%/năm, phấn đấu tăng mức đóng góp của Vùng trong thu ngân sách của cả nước lên 7,5%, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%, các đô thị loại 4 trở lên và tất cả các khu công nghiệp – khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung, có khả năng chủ động phòng tránh và giảm thiểu ảnh hưởng của bão, lũ, thiên tai, biến đổi khí hậu.

Kế hoạch cũng đề ra 19 chương trình, đề án, cơ chế chính sách Hội đồng Vùng KTTĐMT sẽ triển khai như: Tổ chức Hội thảo khoa học tiếp thu các ý tưởng, sáng kiến thực hiện Liên kết phát triển giữa các tỉnh, thành phố thuộc Vùng KTTĐMT; Tổ chức đào tạo kiến thức và kỹ năng liên kết Vùng cho cán bộ các ngành, quận, huyện thuộc các địa phương Vùng KTTĐMT; Xây dựng Đề án Phát triển kinh tế - xã hội các địa phương Vùng KTTĐMT trong mối tương quan liên kết khai thác các tiềm năng, lợi thế so sánh phát triển kinh tế - xã hội Vùng KTTĐMT; Xây dựng Đề án thực trạng và giải pháp liên kết phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh gỉữa các địa phương Vùng KTTĐMT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Xây dựng Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may Vùng tại tỉnh Thừa Thiên – Huế; Tổ chức Hội thảo “Liên kết xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm Logistics tại Vùng KTTĐMT”; Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Liên kết đầu tư phát triển giữa Khu kinh tế Dung Quất và Khu kinh tế mở Chu Lai”…

Theo kế hoạch liên kết phát triển vùng KTTĐMT giai đoạn 2016-2020, các địa phương tập trung khai thác và phát huy có hiệu quả lợi thế của địa phương và vùng để thúc đẩy kinh tế. Phát triển mạnh các ngành công nghiệp và dịch vụ, trong đó chú trọng các ngành công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật cao, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng lớn, có tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Phát triển kinh tế biển bao gồm hạ tầng cảng biển, dịch vụ hàng hải, phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ, chế biến và xuất khẩu thủy hải sản, được xác định là mục tiêu ưu tiên, góp phần tạo việc làm, nâng cao mức sống cho nhân dân trong vùng. Trong 5 năm tới, vùng KTTĐMT sẽ ưu tiên liên kết nhằm phát triển mạnh lĩnh vực hạ tầng giao thông, nhất là tuyến đường ven biển, đường cao tốc nhằm kết nối liên vùng; xây dựng hạ tầng và sản phẩm du lịch, kinh tế biển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phân công chuyên môn hóa sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại, đầu tư… nhằm tạo không gian kinh tế thống nhất toàn vùng để cùng phát triển, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

Giai đoạn 2016-2020, vùng KTTĐMT đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 9%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt khoảng 80 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỉ trọng công nghiệp-xây dựng đạt 45%, dịch vụ đạt 43%, nông nghiệp là 12%. Phấn đấu đến năm 2020, trên 95% dân số nông thôn và 100% dân số thành thị được sử dụng nước vệ sinh...

Tại Hội nghị, vấn đề môi trường đã được lãnh đạo 5 địa phương và các chuyên gia nhấn mạnh là một trong số những lĩnh vực trọng tâm mà trước mắt các tỉnh cần tập trung liên kết hợp tác. Bên cạnh đó, chú trọng kết nối hạ tầng ven biển, xây dựng kết nối tour tuyến du lịch 5 tỉnh, thành; liên kết huy động nguồn vốn đầu tư phát triển đường cao tốc và xây dựng cơ chế, chính sách phát triển cho toàn vùng; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Nguồn: Diễn đàn Ngoại giao kinh tế trực tuyến

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.602.288
Truy cập hiện tại 5.202