Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngày 30/12/2020, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2021. Đồng chí Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ; Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì Hội nghị. 

Tại Hội nghị này, UBND tỉnh đã tuyên dương và trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho các khối năm 2020: có 26 đơn vị trên địa bàn tỉnh trao tặng. Trong đó Sở Ngoại vụ được nhận Cờ thi đua xuất sắc.

khenthuong_tinh.jpg

Đồng chí Lê Trường Lưu và đồng chí Phan Ngọc Thọ tặng cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị (đồng chí Trần Công Phú – Giám đốc Sở Ngoại vụ nhận cờ thi đua, đứng thứ 5 từ bên trái)

 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.602.288
Truy cập hiện tại 5.338