Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thông tin chỉ đạo điều hành
Ngày 19 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 5111/UBND-NV gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh;...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 ban hành Kế hoạch triển khai thực...
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 19 tháng 8 năm...
Ngày 05/09/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 28/4 đã ký ban hành Nghị quyết 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4  năm 2016 về việc...
Quán triệt và bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV, các...
Sáng ngày 27/01, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác đối ngoại địa phương 2014...
Xem tin theo ngày