Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
7 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
QÐ 66/QÐ-SNgV21/07/201621/08/2016Về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ
QÐ 64/QÐ-SNgV20/07/201620/07/2016Ban hành Quy chế quản lý việc đi nước ngoài về việc riêng của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Ngoại vụ
224/KH-SNgV04/03/201604/03/2016Kế hoạch Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế năm 2016
12/QÐ-SNgV03/03/201603/03/2016Quyết định về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
73/KH-SNgV25/01/201625/01/2016Kế hoạch Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 của Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế
547/SNgV-LTHTQT25/05/201510/06/2015Về việc báo cáo đối ngoại 6 tháng đầu năm 2015
15/QÐ-SNgV20/03/201420/03/2014V/v ban hành chế độ chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử phục vụ hoạt động thường xuyên của Sở Ngoại vụ